Najpiękniejsze modlitwy i intencje na każdą okazję

Codzienna modlitwa o wolność

Panie Jezu przychodzę do Ciebie, a by znaleźć w Tobie odnowienie, aby na nowo znaleźć swoje miejsce w Tobie,
przyrzec Ci swoje posłuszeństwo
i otrzymać od Ciebie całą łaskę i miłosierdzie,
których dzisiaj tak bardzo potrzebuję.

Uznaję Cię za swojego Pana i władcę,
i każdy aspekt swojego życia całkowicie i zupełnie oddaję Tobie.
Daję Ci swoje Ciało jako żywą ofiarę;
daję Ci swoje serce, duszę, umysł i siły;
i daję Ci również mojego ducha...

Obmywam się Twoją krwią – moją duszę i moje ciało.
I proszę Ducha Świętego,
aby przywrócił mi jedność z Tobą
i prowadził mnie w tym czasie modlitwy.
We wszystko, o co teraz się modlę,
włączam (moją żonę, moje dzieci – wymienić po imieniu).
Duchu Święty – udziel im wszystkiego,
o co teraz proszę w ich imieniu.

Boże, święta i zwycięska Trójco,
jedynie Ty jesteś wart mojej czci, całego mojego serca,
wszystkich moich pochwał, zaufania i chwały mojego życia.
Oddaję Ci cześć, składam przed Tobą pokłon
i powierzam się Tobie
wraz z moim sercem poszukującym prawdziwego życia.
Jedynie Ty jesteś życiem  i TY stałeś się moim życiem.
Wyrzekam się innych bogów, wszystkich idoli
i daję Ci miejsce w swoim sercu i życiu,
na które prawdziwie zasługujesz...

Tu i teraz wyznaję, że TY jesteś najważniejszy, Boże, nie ja.
Ty jesteś bohaterem tej Opowieści, a ja do Ciebie należę.
Wybacz mi Boże wszystkie moje grzechy.
Zbadaj mnie i poznaj i wyjaw mi te aspekty mojego życia,
które się Tobie nie podobają,
zdemaskuj wszelkie układy, jakie zawarłam,
i udziel mi łaski głębokiej i prawdziwej skruchy.

Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz
i wybrałeś mnie przed założeniem świata,
Ty jesteś moim prawdziwym Ojcem – moim Stwórcą, Odkupicielem, moim wsparciem i prawdziwym celem wszystkich rzeczy,
także mojego życia.

Kocham Cię; ufam Tobie, oddaję Ci cześć.
Dziękuję Ci za to, że okazałeś mi swoją miłość,
posyłając swojego jedynego Syna Jezusa.
Przyjmuję Go, całe Jego życie i całe Jego dzieło,
które dla mnie podjąłeś.

Dziękuję Ci za włączenie mnie w Chrystusa,
za darowanie mi grzechów.
Dziękuję za przywrócenie mnie do życia razem z Chrystusem, podniesienie mnie z martwych razem z Nim po Twojej prawicy, udzielenie mi Jego władzy
i namaszczenie mnie Twoim Świętym Duchem.
Przyjmuję to wszystko z wdzięcznością
i udzielam Ci całkowitego prawa do mojego życia.

Jezu, dziękuję Ci za to, że dla mnie przyszedłeś,
że dałeś swoje życie na okup za mnie.
Czczę Cię jako swojego Pana.
Szczerze przyjmuję Cię jako swojego Odkupiciela
i przyjmuję wszystkie Twoje dzieła i triumf Twojego Ukrzyżowania. Dlatego, że jestem oczyszczona od mojego grzechu
Twoją przelaną krwią, usunięta została moja stara natura,
moje serce zostało obrzezane dla Boga,
a wszelkie pakty przeciw mnie są unieważnione.

Zajmuję swoje miejsce na Twoim krzyżu i w Twojej śmierci,
i dlatego umieram wraz z Tobą dla grzechu i dla ciała,
dla świata i dla złego.
Idę na krzyż wraz z Chrystusem i krzyżuję swoje ciało
wraz ze wszystkimi namiętnościami i pożądaniami.

Biorę swój krzyż i krzyżuję swoje ciało z całą jego dumą,
niewiarą i bałwochwalstwem.
Porzucam starego człowieka.
Stawiam ten krzyż miedzy sobą, a wszystkimi ludźmi,
wszystkimi duchami, wszystkimi rzeczami.
Panie Jezu, szczerze przyjmuję Cię jako moje nowe życie,
moją świętość i uświęcenie
i przyjmuję całe Twoje dzieło i triumf Twojego zmartwychwstania, dzięki któremu powstałam z martwych wraz z Tobą do nowego życia, aby uczestniczyć w nowym życiu, umarła dla grzechu,
a żywa dla Boga.

Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem.
I już nie ja żyję, ale Chrystus, który żyje we mnie.
Zajmuję teraz swoje miejsce w Twoim zmartwychwstaniu,
dzięki czemu powracam wraz z Tobą do życia.
Króluję w życiu dzięki Tobie.
Przyoblekam się w nowego człowieka w całej świętości i pokorze,
 w całej sprawiedliwości i czystości, i prawdzie.
Moim życiem jest teraz Chrystus, jedyny, który mnie umacnia.
Duchu Święty udziel mi (mojej żonie i moim dzieciom) pełni zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dla mnie.
Przyjmuję je z wdzięcznością
i daję mu całkowite prawo do mojego życia.

Jezu, uznaję Cię szczerze za swój autorytet,
za swoją zasadę, uznaję Twoje wieczne zwycięstwo nad szatanem
i jego królestwem oraz całe dzieło i triumf Twojego wniebowstąpienia, dzięki któremu szatan został osądzony i wypędzony,
jego władze i zwierzchności rozbrojone,
a wszelka władza w niebie i na ziemi dana jest Tobie, Jezu,
ja zaś otrzymałem pełnię w Tobie, Głowie wszystkiego.
Zajmuję swoje miejsce w Twoim wniebowstąpieniu,
dzięki któremu razem z Tobą zostałem wskrzeszony
i siedzę po prawicy Ojca.
Rozciągam Twoją władzę i zasady Twojego Królestwa na moje życie, moją rodzinę, mój dom i moje dobra.

I teraz pełnię Twojego dzieła – Twój krzyż, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie – przeciwstawiam szatanowi,
jego królestwu i jego emisariuszom oraz całej ich działalności wymierzonej przeciw mnie i moim dobrom.
Większy jest ten, który jest we mnie, od tego, który jest w świecie. Chrystus dał mi władzę, aby pokonywać wszelkie moce złego,
a ja teraz stosuję tę władzę wobec wszystkich wrogów
i wypędzam ich w imię Jezusa Chrystusa.
Duchu Święty udziel mi (moim dzieciom, mojej żonie)
pełni dzieła wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa.
Przyjmuję je z wdzięcznością
i oddaję Mu całkowite prawo do mojego życia.

Duchu Święty, przyjmuje Cię szczerze za swojego doradcę, Pocieszyciela, swoja Siłę i swojego Przewodnika.
Dziękuję Ci za to, że naznaczyłeś mnie pieczęcią w Chrystusie.
Czczę Cię jako swojego Pana
i proszę byś prowadził mnie do całej prawdy,
abyś mnie namaścił na całe moje życie,
moją drogę i moje powołanie i zaprowadził głębiej do Jezusa.
Otwieram całe swoje życie na Ciebie w każdym jego wymiarze
i w każdym aspekcie – moje ciało, moją duszę i mojego ducha –
i chcę byś mnie napełniał, chcę dostosowywać się do Ciebie
we wszystkich rzeczach.

Udziel mi, błogosławiony Duchu Święty,
całego dzieła i wszystkich darów Zesłania Ducha.
Napełnij mnie na nowo, błogosławiony Duchu Święty.
Przyjmuję Cię z wdzięcznością
i daję Ci całkowite prawo do mojego życia.
Ojcze w niebie, dziękuję Ci za udzielenie mi wszelkich błogosławieństw duchowych na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie.

Przyjmuję dzisiaj te błogosławieństwa w moim życiu
i proszę Ducha Świętego, aby je dzisiaj wprowadził do mojego dnia. Dziękuję Ci za krew Jezusa.
Ponownie obmyj mnie Jego krwią z wszelkiego grzechu,
skazy i złych nawyków.

Nakładam na siebie jego zbroję – pas prawdy,
pancerz sprawiedliwości, sandały gotowości głoszenia dobrej nowiny, hełm zbawienia. Biorę tarczę wiary i miecz Ducha,
czyli słowo Boże, i używam tej broni w mocy Boga przeciw Złemu. Postanawiam modlić się w Duchu w każdych okolicznościach,
być silnym w Tobie, Panie, i w Twojej potędze...

Ojcze, dziękuję Ci za Twych aniołów.
Wzywam je władzą Jezusa Chrystusa
i wyprawiam na wojnę za mnie i mój dom.
Niechaj mnie strzegą w każdych okolicznościach dzisiejszego dnia. Dziękuję Ci za tych, którzy się za mnie modlą;
przyznaję, że potrzebuję ich modlitw i proszę,
abyś wysłał swojego Ducha i ich pobudził, i nas połączył,
wznosząc baldachim modlitwy i wstawiennictwa za mnie.
Rozciągam dziś Królestwo Pana Jezusa Chrystusa na mój dom,
moją rodzinę, moje życie i moje dobra.

Modlę się o to wszystko w imię Jezusa Chrystusa,
oddając Mu całą chwałę, szacunek i wdzięczność.

„Pełnia serca”
John Eldredge

 

Wszystkie intencje i modlitwy proszę kierować na adres: modlitwa@chwilkawytchnienia.com

Intencje można również umieszczać samemu w komentarzach pod właściwą modlitwą na stronie: Nasze intencje i modlitwy 
Proszę kliknąć na poniższy link, wybrać modlitwę i w komentarzu dopisać swoją intencje.
http://naszeintencje.blogspot.com

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Pomódl się w naszych intencjach

"Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie."

Mt. 18, 19

Kliknij na Aniołka

Zapraszam do wspólnej modlitwy!

  
 

 

 

 


Modlitwa czyni cuda
12 Etapów autentycznego przebaczania
Adoracja Maryjna
Adoracja na Wielki Post
 
Akt oddania się Bożemu Sercu  

Akt oddania się Matce Bożej
Akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej
Akt poświęcenia się Boskiemu Sercu

Akt poświęcenia rodziny
Akt poświęcenia się Matce Najświętszej
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
Akty ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Akty przebłagania
Akty strzeliste do NMP
Bądź moim Mistrzem
Błogosławieństwa starego człowieka
Błogosławieństwo nowożeńców
Boże, potrzebuję Ciebie
Bóg bogaty w miłosierdzie
Bóg jest moim Ojcem
 
Bóg kocha zawsze
Bóg szczęściem duszy
Boże Wszechmogący
Ci co zaufali Panu
Cierpliwy Boże
Codzienna modlitwa o wolność
Daj mi, Panie
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 1 - Akty przebłagania
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 2 - Akty prośby
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 3 - Wołanie o pomoc w ciemnościach duszy
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 4 - Akt oddania się Jezusowi
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 5 - Westchnienia
 
Dopomóż mi Panie...
Duchu światła i miłości  
Duchu Święty
Duchu Święty racz zesłać...

Dziecko Moje
Dziekuję Ci Panie
Dziękuję Ci Panie za ten dzień...  
Intencje o zdrowie
Intencje w trudnych chwilach
Intencje - Podziękowania za otrzymane łaski
Intencje za zmarłych
 
Jak się czujesz?
Jak zwyciężyć depresję  
Jezus jedyna droga
Jezu, Ty się tym zajmij
 
Kochane Dziecko
Komunia Duchowa
Koronka o zwycięstwo nad szatanem
Koronka za zmarłych do serca Maryi Kwadrans z Jezusem
Litania do Bł. Jana Pawła II
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
 
Litania do Świętej Rity
Litania do Wszystkich Świętych  
Litania małżonków
Litania za zmarłych
Mam prawo być sobą
Maryjo, Matko Nadziei
Miłosierny Boże
Minął kolejny dzień
Modlę się Boże żarliwie
Modlitwa chorego 1
Modlitwa chorego 2
Modlitwa chorego 3
Modlitwa chorego 4
Modlitwa chorego 5
Modlitwa chorego 6
Modlitwa codzienna  
Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza
Modlitwa dla cierpiących na depresję Modlitwa dla mających trudności finansowe Modlitwa dla matki oczekującej potomstwa Modlitwa dla rodziców dzieci uzależnionych Modlitwa dla rodziców, przyjaciół tych, którzy odebrali sobie życie
Modlitwa dla samotnych
Modlitwa dla tych, którzy chcą sobie odebrać życie
Modlitwa dla tych, którzy pragną potomstwa Modlitwa dla tych, którzy są uzależnieni Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego Modlitwa do Matki Bożej o pomoc w odnowie życia
Modlitwa do Najświętszej Rany Ramienia Pana Jezusa
Modlitwa do najświętszych ran Jezusa Chrystusa
Modlitwa do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
Modlitwa do Św. Judy Tadeusza
Modlitwa do św. Marty w trudnych sprawach Modlitwa do Świętej Rity 1
Modlitwa do Świętej Rity 2
Modlitwa do Świętej Rity 3
Modlitwa do Świętej Rity 4
Modlitwa do św. Teresy od Dzieciątka Jezus Modlitwa kierowcy
Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem
Modlitwa matki oczekującej potomstwa 1
Modlitwa matki oczekującej potomstwa 2
Modlitwa maturzysty

Modlitwa Miłości
Modlitwa na każdy dzień
Modlitwa na rozpoczęcie dnia
Modlitwa na starość
Modlitwa narzeczonych
Modlitwa o akceptację samego siebie Modlitwa o błogosławieństwo dla domu Modlitwa o Cud
Modlitwa o czas na wszystko
Modlitwa o dobrą śmierć
Modlitwa o dobrą żonę
Modlitwa o dobrego męża
Modlitwa o łaskę pogody ducha
Modlitwa o łaskę rodzicielstwa  
Modlitwa o miłość
Modlitwa o oczyszczenie serca i o prawdziwą mądrość
Modlitwa o odrodzenie małżeństwa
Modlitwa o odwrócenie smutku
Modlitwa o pomnożenie wiary
Modlitwa o prawdziwą mądrość
Modlitwa o przemianę
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
 
Modlitwa o to by zawsze być sobą
Modlitwa o trafny wybór drogi życiowej  
Modlitwa o Uniknięcie Czyśćca  
Modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinie
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
 
Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem Modlitwa o życzliwość
Modlitwa Ojca
Modlitwa Pielgrzyma
Modlitwa po spowiedzi

Modlitwa Pochwalna
Modlitwa podczas niechcianej ciąży
Modlitwa przebaczenia
Modlitwa przed egzaminem 1
Modlitwa przed egzaminem 2

Modlitwa przed maturą
Modlitwa przed Mszą Świętą
Modlitwa przed spowiedzią
Modlitwa rodziców nad poczętym w łonie matki dzieckiem

Modlitwa rodziców za dzieci
Modlitwa rodziców za swoje dzieci
Modlitwa Św. Franciszka z Asyżu
Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych
Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych
 
Modlitwa uwielbienia
Modlitwa Uwolnienia
Modlitwa w czasie nieszczęścia
Modlitwa w dniu Imienin / Urodzin
Modlitwa w dniu Urodzin
Modlitwa w intencji oczekiwanego dziecka  
Modlitwa w intencji rodziców oczekujących dziecka

Modlitwa w kryzysie małżeńskim
Modlitwa w pokusach i wątpliwościach  
Modlitwa za chore dziecko
Modlitwa za chorego w rodzinie
Modlitwa za Chorych
Modlitwa za dusze czyśćcowe
Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące Modlitwa za małżonków obchodzących jubileusz
Modlitwa za młodzież
Modlitwa za nowożeńców
Modlitwa za przyjaciół
Modlitwa za rodzeństwo
Modlitwa za rodziców
Modlitwa a zmarłych
Modlitwa za zmarłych krewnych
Modlitwy za zmarłych na cały tydzień
Mój Ojcze, któryś jest w niebie
Na początek ciężkiego dnia  
Nasze intencje i modlitwy
Naucz mnie, Panie
Nowenna do Świętej Rity
Nowenna w ważnej potrzebie
Oczyść mnie, Panie
Ojcze Nasz za Umarłych
Oto jestem Panie  
Panie blagam Cię 
Panie, chciałbym kochać
Panie daj mi trochę słońca
Panie do Ciebie wołam 
Panie ja proszę...
Panie Jezu przyjdź do mojego serca
Pochwała Stworzenia
Pocieszycielu serc ludzkich
Pod Twoją obronę
Podstawowe Modlitwy
Pojednanie z Bogiem
Ponieważ Bóg mnie kocha  
Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy Pozostań ze mną, Panie
Prowadź mnie Panie
Przebacz mi moje milczenie
Przybądź, Duchu Pocieszycielu  
Przyjdź, Duchu Święty
Ślubna modlitwa wiernych 1
Ślubna modlitwa wiernych 2
Telefon do Nieba
Telegram do św. Józefa w nagłej potrzebie  
Triduum do Świętej Rity
Ty, który jesteś ponad nami
Tylko Ty Jezu
Uwielbienie Boga Najwyższego
Uwielbiam Cię, Panie  
Wierzę w kogoś takiego jak Ty
Wołanie o pomoc w ciemnościach duszy Wyzwól mnie
Zachęta do Uwielbienia Boga
Zapal Światełko Pamięci za tych co odeszli Za zmarłych
Zrób coś ze mną, Boże
Życie jest piękne, Panie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze intencje i modlitwy
O zdrowie
W trudnych chwilach
Podziękowania za otrzymane łaski
Za zmarłych
Zapal Światełko Pamięci

Zapal Światełko Pamięci  za tych co odeszli...

(kliknij na świeczkę)

  

Cudowne Boże Narodzenie
Piękne życzenia na każdą okazję
Wszystko o przyjaźni
Rozrywka dla Ciebie
Nasze intencje i modlitwy

Cudowny balsam dla duszy

Piękne cytaty i aforyzmy

Nasze wiersze - Debiuty

Uśmiech Boga

Perełki szczęścia

Wokół mnie tylu ludzi,
śpieszą się, gnają, pędzą.
Mają szare twarze,
młode, stare, ładne, brzydkie.
Gonią wiatr, ułudę,
mają puste oczy, bez życia.

Stoję, uśmiecham się do nich,
chcę im przekazać Twój uśmiech Boże.
Dziwią się, że można tak stać.
Na chwilę gdzieś budzi się w nich nadzieja, ale...
Wracają do gonitwy za wiatrem - bo bezpiecznie,
bo to już znają.

A ja stoję i uśmiecham się      do Ciebie Boże.
Ja nie gonię już życia,
ja życie dostałam w prezencie
od Ciebie Jezu na zawsze.
Nie muszę się śpieszyć,
wieczność jest długa.

Człowieku!
Zatrzymaj się!

Zobacz uśmiech Boga!
Przyjmij prezent od Niego!
Jezus to życie,
nie musisz już nic robić,
Zatrzymaj się
...proszę.

- L. Puza