Najpiękniejsze modlitwy i intencje na każdą okazję

Bóg kocha zawsze!

 

W nowych pokoleniach na całym świecie
wielu młodych ludzi zastanawia się i zadaje pytania:
czy jest dla nas jakaś nadzieja na przyszłość?
Jak od niepokoju przejść do zaufania?

Są kraje, gdzie ład społeczny został zachwiany.
Wobec stale rozszerzającej się biedy
przyszłość ludzkości jest niepewna.
Wiele dzieci cierpi,
bo tak często pozrywane więzy uczuciowe ranią serca.

Czy jednak nie dostrzegamy
niepodważalnych znaków nadziei pojawiających się
w najbardziej nawet niespokojnych miejscach dzisiejszego świata?

Żeby odważnie wypełniać swoje zadanie,
dobrze jest pamiętać:
Ewangelia niesie wielką nadzieję
i w niej możemy odnaleźć radość duszy.

Nadzieja jest jak fala światła,
która nagle wlewa się w naszą głębię.
Bez tej nadziei chęć życia mogłaby zagasnąć.

Gdzie jest źródło nadziei?
W Bogu
, który tylko kocha i niestrudzenie nas szuka.

Bóg Ciebie

Nadzieja odnawia się, kiedy z pokorą wszystko powierzamy Bogu.

Jest ona wewnętrzną siłą, która nas wypełnia,
taka sama dla wszystkich.
Tę siłę daje Duch Święty.
On szepcze w naszych sercach:
"Z całą prostotą powierz się Bogu,
twoja niewielka wiara do tego wystarczy."

Kim jest Duch Święty?
Jest Kimś, kogo Jezus obiecał nam w Ewangelii:
"Nigdy nie zostawię was samych,
przez Ducha Świętego zawsze będę z wami,
On będzie dla was wsparciem i Pocieszycielem."

Nawet wtedy, kiedy wydaje się nam, że jesteśmy sami,
Duch Święty jest przy nas.
Jest obecny w sposób niewidzialny,
a przecież nigdy nas nie opuszcza.

I powoli rozumiemy,
że w życiu człowieka najistotniejsza jest ufna miłość.

Zaufanie jest czymś najskromniejszym i najprostszym,
a zarazem czymś najbardziej podstawowym.

Kiedy kochamy z ufnością,
udaje nam się dawać szczęście naszym bliskim
i trwamy w komunii z tymi,
którzy żyli przed nami
i czekają na nas w Bożej wieczności.

Kiedy czasem nachodzą nas wątpliwości,
pamiętajmy, że wątpienie i zaufanie,
jak cień i światło,
mogą współistnieć w naszym życiu.

Przede wszystkim chcielibyśmy pamiętać kojące słowa Chrystusa:
"Nie bójcie się, niech się nie trwoży serce wasze."

Okazuje się więc, że wiara nie jest efektem jakiegoś wysiłku,
jest darem Boga:
to Bóg daje nam dzień po dniu
przechodzić od wątpliwości do zaufania.

Bóg tylko kocha i Jego współczująca miłość jest źródłem.
Oby nadszedł dzień, kiedy będziemy mogli powiedzieć:
"Boże miłosierdzia, gdybyśmy nawet mieli wiarę,
która góry przenosi,
czym bylibyśmy bez Twojej miłości?
Tak, Twoja miłość do każdego z nas trwa zawsze."

Jednym z najjaśniejszych przejawów miłości Bożej jest przebaczenie.

Kiedy i my przebaczamy,
także nasze życie stopniowo się przemienia.

Odnajdując w przebaczeniu radość,
która zdejmuje ciężar z serca,
widzimy, że rozprasza się surowość,
z jaką traktujemy innych ludzi.
Jakże ważne jest,
aby surowość ustępowała miejsca bezmiernej dobroci.

Bóg Ciebie

Już przed narodzeniem Chrystusa
pewien wierzący człowiek tak to wyraził:
"Porzuć swój smutek, pozwól, aby Bóg prowadził cię do radości."

Ta radość leczy ukryte rany duszy.
Ona jest w przejrzystym blasku kojącej miłości.
Wybuch tej radości przekracza granice naszej istoty.

Jest dziś wielu ludzi, którzy pragną żyć z ufnością i nadzieją.   
W człowieku może pojawiać się skłonność do przemocy.
Aby na ziemi rosło zaufanie, trzeba zaczynać od siebie:
żyć z pojednaniem w sercu,
zachowywać pokój z ludźmi z naszego otoczenia.

Pokój na ziemi przygotowujemy,
kiedy odważamy się pytać samych siebie:
czy jestem zdecydowany na to, by starać się o pokój w swym wnętrzu, o bezinteresowność w życiu?
Nawet, jeśli mam bardzo niewiele,
czy mogę tam, gdzie żyję, być zaczynem zaufania,
okazując innym coraz większą wyrozumiałość?

Czy trwając przed Bogiem w pogodnym oczekiwaniu
będziemy wnosić spokój tam, gdzie wybuchają spory?

Kiedy młodzi ludzie decydują się wprowadzać pokój w swoje życie, niosą nadzieję,
której światło rozprzestrzenia się coraz dalej i dalej.

W tym momencie historii Ewangelia wzywa nas,
by kochać i mówić o tym swoim życiem.
To przede wszystkim dzięki temu,
wiara staje się wiarygodna dla tych, którzy są wokół nas.

Ta prawda dotyczy również Kościoła,
tej tajemnicy komunii, jaką jest Ciało Chrystusa.
Wiarygodność, często gubiona,
może się odrodzić, kiedy Kościół żyje zaufaniem,
przebaczeniem, współczuciem i kiedy przygarnia z radością i prostotą. Wtedy zdoła przekazać żywą nadzieję. 

Kiedy nasza osobista modlitwa wydaje się uboga,
a nasze słowa niezręczne, nie ustawajmy w drodze.

Czy jednym z głębokich pragnień naszych dusz
nie jest urzeczywistnianie komunii z Bogiem?

Trzy wieki po Chrystusie pobożny mieszkaniec Afryki,
który miał na imię Augustyn, pisał:
"Pragnienie, które wzywa Boga, już jest modlitwą.
Jeżli chcesz modlić się bez przerwy, nie przestawaj pragnąć..."

Bóg Ciebie

Wielka prostota serca podtrzymuje modlitwę kontemplacyjną.
Prostota jest źródłem radości.
Pozwala ona zdać się na Boga i nie stawiać oporu,
kiedy On przyciąga nas do siebie.

Bóg, który pozostaje niewidzialny,
nie zawsze mówi językiem słów.
Kiedy żyjemy w komunii z Nim,
w ciszy podsuwa nam intuicje.

Wydaje się, że cisza w modlitwie niewiele znaczy.
A przecież w tej ciszy Duch Święty sprawia,
że umiemy przyjąć Bożą radość,
która sięga samej głębi duszy.

W modlitwie pełnej prostoty nagle rozumiemy,
że Bóg kieruje do nas wezwanie.
Jakie wezwanie?

Bóg spodziewa się, że zrobimy wszystko,
by nieść radość i pokój.

Czy usłyszymy Boga, kiedy w nas zabrzmią Jego słowa:
"Nie zatrzymuj się, odważnie wypełniaj swoje zadanie,
oby twoja dusza żyła!"

I wtedy zaczniemy rozumieć,
że zostaliśmy stworzeni po to,
by zmierzać do nieskończoności, do pełni.
I może się zdarzyć, że odkryjemy:
czasami właśnie w sytuacjach wymagających wysiłku
człowiek staje się w pełni sobą.

Kiedy wzajemnie się wspieramy, 
kiedy nie pozwalamy, żeby powstrzymywały nas przeszkody,
kiedy decydujemy się odważnie wypełniać swoje zadanie,
rozumiemy, że ten, kto odpowiada na Boże wezwanie,
odnajduje radość serca, a nawet szczęście.
Tak, Bóg chce naszego szczęścia.

I wyłania się to, co niespodziewane.
Długie, ledwo oświetlone noce minęły.
Nawet droga przez ciemności, zamiast nas osłabiać,
może nas wewnętrznie umacniać.

Ważne dla nas jest to, by podążać od odkrycia do odkrycia, przyjmować nadchodzący dzień jako Boże dzisiaj,
we wszystkim szukać pokoju serca.
I życie stanie się piękne...
i życie będzie piękne.

- Brat Roger
Taize 2003

 

Wszystkie intencje i modlitwy proszę kierować na adres: modlitwa@chwilkawytchnienia.com

Intencje można również umieszczać samemu w komentarzach pod właściwą modlitwą na stronie: Nasze intencje i modlitwy 
Proszę kliknąć na poniższy link, wybrać modlitwę i w komentarzu dopisać swoją intencje.
http://naszeintencje.blogspot.com

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Pomódl się w naszych intencjach

"Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie."

Mt. 18, 19

Kliknij na Aniołka

Zapraszam do wspólnej modlitwy!

 
 

 

 

 


Modlitwa czyni cuda
12 Etapów autentycznego przebaczania
Adoracja Maryjna
Adoracja na Wielki Post
 
Akt oddania się Bożemu Sercu  

Akt oddania się Matce Bożej
Akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej
Akt poświęcenia się Boskiemu Sercu

Akt poświęcenia rodziny
Akt poświęcenia się Matce Najświętszej
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
Akty ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Akty przebłagania
Akty strzeliste do NMP
Bądź moim Mistrzem
Błogosławieństwa starego człowieka
Błogosławieństwo nowożeńców
Boże, potrzebuję Ciebie
Bóg bogaty w miłosierdzie
Bóg jest moim Ojcem
 
Bóg kocha zawsze
Bóg szczęściem duszy
Boże Wszechmogący
Ci co zaufali Panu
Cierpliwy Boże
Codzienna modlitwa o wolność
Daj mi, Panie
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 1 - Akty przebłagania
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 2 - Akty prośby
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 3 - Wołanie o pomoc w ciemnościach duszy
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 4 - Akt oddania się Jezusowi
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 5 - Westchnienia
 
Dopomóż mi Panie...
Duchu światła i miłości  
Duchu Święty
Duchu Święty racz zesłać...

Dziecko Moje
Dziekuję Ci Panie
Dziękuję Ci Panie za ten dzień...  
Intencje o zdrowie
Intencje w trudnych chwilach
Intencje - Podziękowania za otrzymane łaski
Intencje za zmarłych
 
Jak się czujesz?
Jak zwyciężyć depresję  
Jezus jedyna droga
Jezu, Ty się tym zajmij
 
Kochane Dziecko
Komunia Duchowa
Koronka o zwycięstwo nad szatanem
Koronka za zmarłych do serca Maryi Kwadrans z Jezusem
Litania do Bł. Jana Pawła II
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
 
Litania do Świętej Rity
Litania do Wszystkich Świętych  
Litania małżonków
Litania za zmarłych
Mam prawo być sobą
Maryjo, Matko Nadziei
Miłosierny Boże
Minął kolejny dzień
Modlę się Boże żarliwie
Modlitwa chorego 1
Modlitwa chorego 2
Modlitwa chorego 3
Modlitwa chorego 4
Modlitwa chorego 5
Modlitwa chorego 6
Modlitwa codzienna  
Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza
Modlitwa dla cierpiących na depresję Modlitwa dla mających trudności finansowe Modlitwa dla matki oczekującej potomstwa Modlitwa dla rodziców dzieci uzależnionych Modlitwa dla rodziców, przyjaciół tych, którzy odebrali sobie życie
Modlitwa dla samotnych
Modlitwa dla tych, którzy chcą sobie odebrać życie
Modlitwa dla tych, którzy pragną potomstwa Modlitwa dla tych, którzy są uzależnieni Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego Modlitwa do Matki Bożej o pomoc w odnowie życia
Modlitwa do Najświętszej Rany Ramienia Pana Jezusa
Modlitwa do najświętszych ran Jezusa Chrystusa
Modlitwa do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
Modlitwa do Św. Judy Tadeusza
Modlitwa do św. Marty w trudnych sprawach Modlitwa do Świętej Rity 1
Modlitwa do Świętej Rity 2
Modlitwa do Świętej Rity 3
Modlitwa do Świętej Rity 4
Modlitwa do św. Teresy od Dzieciątka Jezus Modlitwa kierowcy
Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem
Modlitwa matki oczekującej potomstwa 1
Modlitwa matki oczekującej potomstwa 2
Modlitwa maturzysty

Modlitwa Miłości
Modlitwa na każdy dzień
Modlitwa na rozpoczęcie dnia
Modlitwa na starość
Modlitwa narzeczonych
Modlitwa o akceptację samego siebie Modlitwa o błogosławieństwo dla domu Modlitwa o Cud
Modlitwa o czas na wszystko
Modlitwa o dobrą śmierć
Modlitwa o dobrą żonę
Modlitwa o dobrego męża
Modlitwa o łaskę pogody ducha
Modlitwa o łaskę rodzicielstwa  
Modlitwa o miłość
Modlitwa o oczyszczenie serca i o prawdziwą mądrość
Modlitwa o odrodzenie małżeństwa
Modlitwa o odwrócenie smutku
Modlitwa o pomnożenie wiary
Modlitwa o prawdziwą mądrość
Modlitwa o przemianę
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
 
Modlitwa o to by zawsze być sobą
Modlitwa o trafny wybór drogi życiowej  
Modlitwa o Uniknięcie Czyśćca  
Modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinie
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
 
Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem Modlitwa o życzliwość
Modlitwa Ojca
Modlitwa Pielgrzyma
Modlitwa po spowiedzi

Modlitwa Pochwalna
Modlitwa podczas niechcianej ciąży
Modlitwa przebaczenia
Modlitwa przed egzaminem 1
Modlitwa przed egzaminem 2

Modlitwa przed maturą
Modlitwa przed Mszą Świętą
Modlitwa przed spowiedzią
Modlitwa rodziców nad poczętym w łonie matki dzieckiem

Modlitwa rodziców za dzieci
Modlitwa rodziców za swoje dzieci
Modlitwa Św. Franciszka z Asyżu
Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych
Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych
 
Modlitwa uwielbienia
Modlitwa Uwolnienia
Modlitwa w czasie nieszczęścia
Modlitwa w dniu Imienin / Urodzin
Modlitwa w dniu Urodzin
Modlitwa w intencji oczekiwanego dziecka  
Modlitwa w intencji rodziców oczekujących dziecka

Modlitwa w kryzysie małżeńskim
Modlitwa w pokusach i wątpliwościach  
Modlitwa za chore dziecko
Modlitwa za chorego w rodzinie
Modlitwa za Chorych
Modlitwa za dusze czyśćcowe
Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące Modlitwa za małżonków obchodzących jubileusz
Modlitwa za młodzież
Modlitwa za nowożeńców
Modlitwa za przyjaciół
Modlitwa za rodzeństwo
Modlitwa za rodziców
Modlitwa a zmarłych
Modlitwa za zmarłych krewnych
Modlitwy za zmarłych na cały tydzień
Mój Ojcze, któryś jest w niebie
Na początek ciężkiego dnia  
Nasze intencje i modlitwy
Naucz mnie, Panie
Nowenna do Świętej Rity
Nowenna w ważnej potrzebie
Oczyść mnie, Panie
Ojcze Nasz za Umarłych
Oto jestem Panie  
Panie blagam Cię 
Panie, chciałbym kochać
Panie daj mi trochę słońca
Panie do Ciebie wołam 
Panie ja proszę...
Panie Jezu przyjdź do mojego serca
Pochwała Stworzenia
Pocieszycielu serc ludzkich
Pod Twoją obronę
Podstawowe Modlitwy
Pojednanie z Bogiem
Ponieważ Bóg mnie kocha  
Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy Pozostań ze mną, Panie
Prowadź mnie Panie
Przebacz mi moje milczenie
Przybądź, Duchu Pocieszycielu  
Przyjdź, Duchu Święty
Ślubna modlitwa wiernych 1
Ślubna modlitwa wiernych 2
Telefon do Nieba
Telegram do św. Józefa w nagłej potrzebie  
Triduum do Świętej Rity
Ty, który jesteś ponad nami
Tylko Ty Jezu
Uwielbienie Boga Najwyższego
Uwielbiam Cię, Panie  
Wierzę w kogoś takiego jak Ty
Wołanie o pomoc w ciemnościach duszy Wyzwól mnie
Zachęta do Uwielbienia Boga
Zapal Światełko Pamięci za tych co odeszli Za zmarłych
Zrób coś ze mną, Boże
Życie jest piękne, Panie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze intencje i modlitwy
O zdrowie
W trudnych chwilach
Podziękowania za otrzymane łaski
Za zmarłych
Zapal Światełko Pamięci

Zapal Światełko Pamięci  za tych co odeszli...

(kliknij na świeczkę)

  

Cudowne Boże Narodzenie
Piękne życzenia na każdą okazję
Wszystko o przyjaźni
Rozrywka dla Ciebie
Nasze intencje i modlitwy

Cudowny balsam dla duszy

Piękne cytaty i aforyzmy

Nasze wiersze - Debiuty

Uśmiech Boga

Perełki szczęścia

Wokół mnie tylu ludzi,
śpieszą się, gnają, pędzą.
Mają szare twarze,
młode, stare, ładne, brzydkie.
Gonią wiatr, ułudę,
mają puste oczy, bez życia.

Stoję, uśmiecham się do nich,
chcę im przekazać Twój uśmiech Boże.
Dziwią się, że można tak stać.
Na chwilę gdzieś budzi się w nich nadzieja, ale...
Wracają do gonitwy za wiatrem - bo bezpiecznie,
bo to już znają.

A ja stoję i uśmiecham się      do Ciebie Boże.
Ja nie gonię już życia,
ja życie dostałam w prezencie
od Ciebie Jezu na zawsze.
Nie muszę się śpieszyć,
wieczność jest długa.

Człowieku!
Zatrzymaj się!

Zobacz uśmiech Boga!
Przyjmij prezent od Niego!
Jezus to życie,
nie musisz już nic robić,
Zatrzymaj się
...proszę.

- L. Puza