Piękne Cytaty i Aforyzmy

Nowość
Bogata kolekcja aforyzmów i cytatów w języku angielskim

Cytaty Religijne część 1

Religijne 1       Religijne 2     Religijne 3     Religijne 4

"Podnieście głowy.
Nie lękajcie się patrzeć w wieczność.
Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością.
Dla tej miłości warto żyć.
Miejcie odwagę żyć dla miłości."

- Jan Paweł II 

gwiazdki4

Człowiek najbardziej upadania się do Boga wówczas,
gdy innym wyświadcza dobrodziejstwa.

- Św. Jan Chryzostom

gwiazdki4

"Nie myślmy, że modlitwa jest tylko mówieniem do Boga.
Modlitwa jest bardzo często nadsłuchiwaniem,

co Bóg mówi do nas."

- S. Wyszyński

gwiazdki4

Nie z twojego dajesz ubogiemu,
ale oddajesz mu to, co jest jego.
Sam używasz tego, co jest wspólne,
dane na użytek wszystkich.
Ziemia należy do wszystkich,
nie do bogatych.

- Św. Ambroży

gwiazdki4

Moje serce obawia się cierpień.
Powiedz mu, że strach przed cierpieniem
jest straszniejszy niż samo cierpienie.
I że żadne serce nie cierpiało nigdy, g
dy sięgało po swoje marzenia,
bo każda chwila poszukiwań
jest chwilą spotkania z Bogiem i z Wiecznością."

- Paulo Coelho

gwiazdki4

"Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą.
Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko."

- s. Faustyna

gwiazdki4

Trzeba mądrze korzystać z wakacji i ferii,
aby służyły dobru jednostki i rodziny przez to,
że umożliwiają kontakt z przyrodą, zapewniają spokój,
dają czas na kultywowanie zgodnego życia rodzinnego,
na wartościową lekturę i na dobre rozrywki,
nade wszystko zaś pozwalają poświęcić się w większej mierze modlitwie, kontemplacji i słuchaniu głosu Bożego.

- Jan Paweł II

gwiazdki4

Bycie dobrym nie polega na tym,
że nie popełnia się żadnego błędu.
Bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy.

- Św. Jan Bosko

gwiazdki4

Czego Bóg chce od ciebie,
to musisz omówić z NI
M w cztery oczy.

- św. Edyta Stein

gwiazdki4

Modlitwa jest największym dobrem,
jest intymną wspólnotą z Bogiem, 
musi pochodzić z serca,
musi zakwitać codziennie,
w dzień i w nocy.

- św. Jan Chryzostom

gwiazdki4

"Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością."

- św. Augustyn

gwiazdki4

Jak słodką radością napawa myśl,
że Pan jest sprawiedliwy czyli,
że doskonale zna słabość natury ludzkiej.
Dlaczego więc się bać?

- Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

gwiazdki4

"O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów.
Żadna godzina nie jest podobna do siebie,
a szarzyzna i monotonia dnia znikają,
kiedy patrzę na wszystko okiem wiary.
Łaska,która jest dla mnie w tej godzinie,
nie powtórzy się w godzinie drugiej.
Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama.
Czas przechodzi i nigdy nie wraca.
Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy;
pieczętuje pieczęcią na wieki"

- (Dz.62)

gwiazdki4

Ten, kto zwróci człowiekowi
zagubioną przez niego modlitwę,
da mu to, co dla niego 
najwartościowsze i największe.

- Christian Morgenstern

gwiazdki4

"Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych."

- Św. Augustyn

gwiazdki4

Dobra ziemskie są jak skarby, które posiadamy we śnie,
czynią bogatym aż do chwili przebudzenia,
ale przekształcają się w straszliwe ubóstwo,
kiedy sen mija.

- Św. Augustyn

gwiazdki4

"Wcale nie trzeba wielu słów, aby się dobrze modlić.
Wiarą wierzymy, że tam, w św. Tabernakulum,
obecny jest dobry Bóg; Jemu otwierajmy serce;
że nas dopuszcza do siebie, z tego się radujmy;
oto najlepszy sposób modlitwy"

- św. Jan Maria Vianney

gwiazdki4

Gdy sam siebie okradasz z modlitwy,
to czynisz tak, jakbyś wyciągnął rybę z wody.
Jak dla niej woda jest gwarantującym życie elementem,

tak dla ciebie jest nim modlitwa.

- św. Jan Chryzostom

gwiazdki4

"Bóg prowadzi każdego jego własna drogą.
Jedni dochodza do celu prędzej i łatwiej,
inni trudniej i później.
Wszystko, co możemy uczynić jest drobnostką w porównaniu z tym, co otrzymujemy, ale to niewiele musimy zrobić sami.
Przede wszystkim modlić się o poznanie właściwej drogi.
Jeśli się ją dostrzeże, iść bez oporów za natchnieniem łaski.
Kto tak postępuje i trwa cierpliwie, nie może powiedzieć,
że jego wysiłki są daremne.
Nie trzeba tylko Bogu wyznaczać terminów".

- Św.Teresa Benedykta od Krzyża

gwiazdki4

Kiedy słowo Boże przenika łaską pobożności duszę,
natychmiast roztapia się lód serca,
płyną ciepłe święte uczucia
...

gwiazdki4

Skoro masz być napełniony dobrem, pozbądź się zła.
Pomyśl, że Bóg pragnie napełnić cię miodem; l
ecz jeśli jesteś pełen octu, gdzież złożysz miód?
Trzeba wylać dotychczasową zawartość naczynia,
trzeba oczyścić naczynie nawet za cenę trudu, za cenę mozołu,
aby stało się podatne na przyjęcie nowej zawartości.

- Św. Augustyn

gwiazdki4

"Śmierć nie jest końcem ale początkiem,
początkiem życia wiecznego,
które Pan obiecał swoim sługom.
...
Dlatego śmierć przenosi człowieka,
który Ewangelię uczynił wzorem
i pragnieniem swojego życia,
tam, gdzie jest Chrystus"

- J Paweł II

gwiazdki4

Dom się buduje mądrością, a roztropnością - umacnia;
rozsądek napełnia spichlerze wszelkimi dobrami drogimi, miłymi.

- Księga przysłów

gwiazdki4

"Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem
i dostrzec w nim iskrę Boga".

- Thomas Merton

gwiazdki4

Miłuj i czyń co chcesz.
Gdy milczysz to milcz z miłością.
Gdy mówisz to mów z miłością.
Gdy upominasz to upominaj z miłością.
Gdy przebaczasz to przebaczaj z miłością.
Bądź źródłem miłości, ponieważ z tego źródła
może pochodzić jedynie dobro.

- Św. Augustyn

gwiazdki4

„Ciesz sie każdą chwilą,
abyś potem nigdy nie żałował,
że utraciłeś młodość.
Każdemu etapowi życia Pan przypisał właściwe mu niepokoje.”

- Paulo Coelho

gwiazdki4

"Bóg zawsze podnosi słuchawkę,
bez względu na to,
ile czasu upłynęło od ostatniej rozmowy."

gwiazdki4

Bóg nie patrzy na to, co dajemy,
ale na to, co zostawiamy dla siebie.

- Św. Ambroży

gwiazdki4

A Bóg odsłania przyszłość niesłychanie rzadko
i tylko wtedy, gdy zapisana została po to,
by odmienić jej bieg.

- Paulo Coelho

gwiazdki4

Bóg nic darmo nie daje, lecz wszystko otwiera,
I każdy z Boga tyle, ile chce, zabiera.

- Adam Mickiewicz

gwiazdki4

„Boga trzeba tak kochać, 
by bolały mięśnie i kości.”

- św. Albert Chmielowski

gwiazdki4

"Codziennie mówię Bogu, jaki jest cudowny.
A im częściej to robię, tym więcej cudów On mi ukazuje."

-  Phil Bosmans

gwiazdki4

Człowiek najbardziej upadania się do Boga
wówczas, gdy innym wyświadcza dobrodziejstwa.

- Św. Jan Chryzostom

gwiazdki4

„Mądrość ludzi jest szaleństwem w oczach Boga.
Jeśli posłuchamy głosu dziecka, które mieszka w naszej duszy,
oczy nasze znowu nabiorą blasku.”

- Paulo Coelho

gwiazdki4

Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy,
gdy klęczy przed Bogiem.

- Bł. Jan XXIII

gwiazdki4

Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu,
niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku.

- św. Augustyn

gwiazdki4

"Nie prośmy Boga o łatwe życie.
Prośmy Go o siłę do znoszenia ciężkiego życia."

- John F. Kennedy

gwiazdki4

„Mądrość ludzi jest szaleństwem w oczach Boga.
Jeśli posłuchamy głosu dziecka, które mieszka w naszej duszy,
oczy nasze znowu nabiorą blasku.”

- Paulo Coelho

gwiazdki4

Nie bój się, nie lękaj!
Wypłyń na głębię!
Bóg nie żąda od nas rzeczy,
które nas przerastają.

- Jan Paweł II

gwiazdki4

"Nie mów Bogu, że masz wielkie troski
powiedz troskom, że masz wielkiego Boga."

gwiazdki4

Ponad Eucharystię żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych darów.

- Św. Tomasz z Akwinu

gwiazdki4

Bóg w swojej nieskończonej i czułej miłości
pragnie tylko naszego dobra,
naszego szczęścia, naszej miłości...

gwiazdki4

"Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie
i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie."

- św. Augustyn

gwiazdki4

Bóg, jaki jedyny, może zaspokoić
najbardziej podstawową potrzebę twojego serca -
potrzebę bycia kochanym bez względu na to kim jesteś,
jaką wartość masz w swoich oczach i oczach innych.

- Ks. Franciszek Blachnicki

gwiazdki4

"A jednak nigdy nie jesteś sam.
Wejrzyj w głąb swego serca, a przekonasz się, 
że nie po to został człowiek stworzony,
 by mieszkała w nim pustka.
Na dnie istoty, tam gdzie każdy jest inny,
czeka na Ciebie Chrystus." 

- Brat Roger, Taize

gwiazdki4

Dzieci poznają życie obserwując i naśladują postępowanie dorosłych. To, czego doświadczają w rodzinie, bardzo mocno wpłynie na postawy, które przyjmą jako dorośli.

- Jan Paweł II

gwiazdki4

„Trochę wiedzy oddala od Boga.
Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem”

- Ludwik Pasteura

gwiazdki4

To, czego sami unieść nie możemy,
nieśmy z Tym, który jest Wszechmocny".

- św. Bonifacy

gwiazdki4

Modlitwa jest przedsmakiem nieba, jest jakby zstąpieniem do rajskiego szczęścia. Zawsze przepełnia nas słodyczą; jest miodem spływającym do duszy, który sprawia, iż wszystko staje się słodkie. W chwilach szczerej modlitwy znikają utrapienia jak śnieg pod wpływem słońca..

- Święty Jan Maria Vianney

gwiazdki4

Ten, który cię stworzył wie również,
co ma z tobą zrobić.

- Św. Augustyn

gwiazdki4

Uspokój swą duszę, odrzucając wszelkie troski i nie przejmując się niczym, a będziesz służył Bogu według Jego upodobania
i znajdziesz w Nim swą radość.

- Św. Jan od Krzyża

gwiazdki4

Kto zdobył serce człowieka,
ten posiada całego człowieka.

- Św. Franciszek Salezy

gwiazdki4

Czysta dusza jest jak piękna perła.
Dopóki jest ukryta w muszli na dnie morza,
nikt nie myśli, aby ją podziwiać,
ale jeżeli wydobędziecie ją na słońce,
jaśnieje i przyciąga wzrok: tak jest z czystą duszą,
która ukryta przed oczyma świata, pewnego dnia zajaśnieje przed Aniołami w słońcu wieczności.

- Św. Jan Maria Vianney

gwiazdki4

Boże, daj mi odwagę, bym zmieniał rzeczy, które zmienić mogę, spokój, bym godził się z rzeczami, których nie mogę zmienić oraz mądrość, bym potrafił je rozróżnić.

- Św. Franciszek z Asyżu

 gwiazdki4

"Być małym dzieckiem przed Bogiem - 
to nie zniechęcać się swymi błędami,
gdyż dzieci często upadają."

- św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

gwiazdki4

Bóg jest zawsze w pobliżu ludzi okazujących sobie miłość.

- Johann Hienrich Pestalozzi

gwiazdki4

Modlitwa jest owocem radości i dziękczynienia.”

- Ewagriusz z Pontu

gwiazdki4

Skoro Jezus oddał za nas życie swoje, 
nie powinno być dla nas rzeczą zbyt trudną 
znieść jakiekolwiek przeciwności 
ze względu na Niego. 

- Św. Tomasz z Akwinu.

gwiazdki4

„Modlitwa jest dialogiem i rozmową z Bogiem,
porażką zła i odwróceniem się od grzechu.”

- św. Grzegorz z Nyssy

gwiazdki4

"Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście."

- Wacław Buryła

gwiazdki4

Cały ten tylko mój, moimi oczami widziany i sercem przeżywany świat - to wspaniałe piękno, które stworzyło się samo?
Czy Bóg je stworzył? Czy wymyślił człowiek?
Czy szatan, żeby omamić, zauroczyć, rozkochać a potem zabrać, zgasić, kazać opuścić? Ktokolwiek - kocham.

- Zofia Kucówna

 

Religijne 1       Religijne 2     Religijne 3     Religijne 4

Więcej cytatów znajdziesz na stronie

Cytaty i Aforyzmy

 


 

 

 

 

 

Piękne cytaty, aforyzmy i wiersze
Ambicje
Biblia
Biznes   
Bogactwo i Bieda
Ból
Cel
Ciekawość 
Cierpienie 
Cierpliwość
Czas
Człowiek i Ludzie 
Dobre rady  
Dobro i zło
Doświadczenie
Dzieci
Egoizm   
Elegancja   
Geniusz
Głupota
Gniew
Jedzenie   
Kłamstwo i Prawda
Kobieta  
Lekarstwo
Lęk

Lenistwo
Litość
Los     
Małżeństwo
Marzenia
Matka 
Mądrość
Mądrości biblijne
Mądrości Życiowe
Mąż
Mężczyzna
Milczenie
Miłość
Młodość
Modlitwa      
Motywacja
Myślenie    
Nadzieja
Nałóg
Nienawiść
Niesprawiedliwość
Nieszczęście
Niezdecydowanie
Nuda
Obawa 
Obojętność
Odwaga
Ojciec    
Optymizm i Pesymizm 
Pieniądze i Oszczędzanie
Płacz    
 
Pomoc
Pomyłka
Porażka
 
Porządki
Pośpiech 
Pozytywne cytaty
Praca  
Przebaczenie
Przyjaźń
Przysłowia 
Przyszłość
Radość
Reklama

Religijne cytaty
Rezygnacja 
Rozsądek
Rozum
Samotność
Seks, Flirt, Pożądanie
Smutek
Starość
Strach 
Sukces
Szacunek
Szaleństwo
Szczerość

Szczęście   
Śmierć    
Śmieszne cytaty 
Teraźniejszość
Tęsknota
Tradycja
Troska
Trudności 
Uczciwość
Urodziny 
Uśmiech
Wady i Zalety
Walka

Wdzięczność 
Wiara
Wiedza
Wróg
Współczucie
Wychowanie   
Wykształcenie
Wyobraźnia
Wytrwałość
Zaufanie
 
Zazdrość
Zdrada
Zdrowie
Zemsta
Złość
Zmartwienia, Kłopoty
Zwycięstwo  
Żal
Żona
Życie
Życzenia
Życzliwość
 
 

  

 

 

Sukces

"Śmiać się często i szczerze. Zyskać szacunek mądrych ludzi i podziw dzieci. Zasługiwać na dobrą ocenę uczciwych krytyków. Cierpliwie znosić zdradę fałszywych przyjaciół. Doceniać piękno.
Znajdować w bliźnich to, co najbardziej wartościowe. Pozostawić po sobie świat nieco lepszym – czy to w postaci zdrowego dziecka lub alejki w ogródku.
Mieć świadomość, że choćby jedna istota ludzka odetchnęła lżej dzięki temu, iż my istnieliśmy na tym świecie.

Na tym właśnie polega sukces"

- Emerson

Motywacja

"Wobec wszystkiego, co Ci się przydarza, możesz albo sobie współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent. Wszystko jest albo okazją do rozwoju, albo przeszkodą, która zatrzyma Twój rozwój.

Wybór należy do Ciebie."

- Wayne Dyer

Lekarstwo

"Zatrzyj ręce i weź się do roboty. Krew zacznie ci lepiej krążyć, a umysł lepiej pracować. Przepływ życia w tkankach szybko wypędzi z twojego umysłu zmartwienia. To najtańsze lekarstwo jakie istnieje na ziemi - i jedno z najlepszych"

- Bernard Shaw