Piękne Cytaty i Aforyzmy

Nowość
Bogata kolekcja aforyzmów i cytatów w języku angielskim

Mądrości Życiowe część 1

Mądrości Życiowe 1    Mądrości Życiowe 2   Mądrości Życiowe 3
Mądrości Życiowe 4    Mądrości Życiowe 5   Mądrości Życiowe 6

Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym,
ale błędem jest styl życia,
który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być,
i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być,
lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.

- Jan Paweł 2

gwiazdki4

Miłość jest życiem, jego największą wartością.
To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne.
Miłość jest sercem całości.
Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne,
wszystko staje się zbędne, bezużyteczne...

- Włodzimierz Majakowski

gwiazdki4

Porażka nie oznacza, że przegrałem,
tylko że jeszcze nie osiągnąłem sukcesu.
Porażka nie oznacza, że nic nie zyskałem,
tylko że się czegoś nauczyłem.
Porażka nie oznacza, że jestem głupcem,
tylko że mam dość wiary, aby próbować.
Porażka nie oznacza, że mam się wstydzić,
tylko że ośmieliłem się próbować.
Porażka nie oznacza, że mam rezygnować,
tylko że muszę postępować w inny sposób.
Porażka nie oznacza, że jestem gorszy,
tylko że nie jestem doskonały.
Porażka nie oznacza, że straciłem czas,
tylko że mogę zacząć od nowa.
Porażka nie oznacza, że powinienem się poddać,
tylko że muszę bardziej się starać.
Porażka nie oznacza, że nigdy mi się nie uda,
tylko że muszę mieć więcej cierpliwości.

- John. C. Maxwell - Postawa zwycięzcy

gwiazdki4

Marzenie o czymś nieprawdopodobnym ma własną nazwę.
Nazywamy je nadzieją

- Jostein Gaarder

gwiazdki4

Całe nasze życie to działanie i pasja.
Unikając zaangażowania w działania
i pasje naszych czasów, ryzykujemy,
że w ogóle nie zaznamy życia. 

- Herodot

gwiazdki4

Bogactwo jest wielkim bożyszczem dzisiejszych czasów,
to jemu właśnie wielu ludzi składa hołd.
Mierzą oni szczęście według stanu posiadania,
a także według stanu posiadania odmierzają szacunek.
Wszystko to bierze się z przekonania,
że będąc bogatym można wszystko.
Bogactwo jest więc jednym z bożków dzisiejszych czasów.
Innym bożkiem jest uznanie.
Doszło do tego, że uznanie, fakt bycia w świecie znanym,
czynienia wrzawy w świecie, uważa się za dobro samo w sobie,
za najwyższe dobro, za przedmiot najwyższej czci.

-J. H. Newman.

gwiazdki4

Różnica pomiędzy wielkimi ludźmi a innymi polega na tym,
że wielcy ludzie tworzą aktywnie swoje życie,
podczas gdy pozostali poddają się temu,
co przynosi im życie,
pasywnie czekając na to, gdzie ich poniesie.
Różnica pomiędzy nimi to różnica
pomiędzy życiem w pełni a zwykłą egzystencją.

- Michael E. Gerber

gwiazdki4

Jedyne, czego nam potrzeba, abyśmy stali się dobrymi filozofami,
to zdolność do dziwienia się światem

- Jostein Gaarder

gwiazdki4

Wielkość człowieka objawia się nie wtedy,
kiedy wszystko idzie dobrze,
ale w nieudanych próbach,
rozczarowaniach, smutku.
Bo tylko kiedy byłeś na dnie najgłębszej otchłani,
możesz docenić wspaniałość najwyższych szczytów.

- Richard Nixon

gwiazdki4

Otwórz szeroko oczy i rozejrzyj się
czy ktoś nie potrzebuje trochę czasu, trochę uwagi.
Może jest to człowiek samotny albo zgorzkniały,
albo chory, albo niedołężny.
Może starzec, a może dziecko.
Nie pomiń okazji, gdy możesz coś z siebie ludziom ofiarować jako człowiek.

- Albert Schweitzer

gwiazdki4

Bądź uprzejma, cierpliwa, skromna i miła dla wszystkich,
a szczególnie bądź dobra i cierpliwa dla siebie. 
Myślę, że wiele twoich problemów bierze się z przesadnego lęku, 
ze skrywanej niemożności pogodzenia się z twoimi porażkami;
a to zniecierpliwienie, które zagnieździło się w twoim umyśle, 
jest przyczyną niezliczonej ilości błędów,
które martwią cię i nawarstwiają się tak,
że stają się nie do zniesienia.

Chciałbym, abyś uczciwie oceniała i poprawiała samą siebie,

ale jednocześnie cierpliwie znosiła świadomość
swojej niedoskonałości.

- Pere Hyacinthe Besson

gwiazdki4

Aby stać się człowiekiem bogatym,
lepiej jest ograniczać pragnienia
niż powiększać bogactwa.

gwiazdki4

Potykając się, można zajść daleko;
nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

- Goethe

gwiazdki4

Najlepsza część życia ludzkiego to małe,
bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości.

- W. Wordsworth

gwiazdki4

Ciesz się życiem, bo dzięki temu żyjesz,
możesz obdarzać miłością, pracować,
bawić się i spoglądać w gwiazdy.

- Henry Van Dyke

gwiazdki4

Kiedy się bowiem zrozumie, że się czegoś nie rozumie,
jest się już na dobrej drodze do zrozumienia.

- Jostein Gaarder

gwiazdki4

Największe cuda powstają w największej ciszy.

- W. Raabe  

gwiazdki4

Za każdym razem gdy na świat przychodzi dziecko,
świat jest tworzony od nowa

- Jostein Gaarder

gwiazdki4

Wszystko, co otrzymujesz od losu jest darem.
Nawet to, co teraz uważasz za niedobre dla ciebie,
w przyszłości może odmienić twoje życie na lepsze.

- Aldona Różanek

gwiazdki4

Ten, kto jest bogaty, posiada wiele bezużytecznych rzeczy.
Gdyby każdy miał tylko to, co mu potrzebne,
nikomu nic by nie brakowało i wszyscy byliby zadowoleni.

- Gandhi

gwiazdki4

Uniwersytety są pełne wiedzy:
studenci, przychodzący na pierwszy rok, przynoszą jej trochę,
a absolwenci nic nie wynoszą po ostatnim.
W ten sposób gromadzi się wiedza.

- Lawrence Lowell

gwiazdki4

Pokusa to perfumy, które wdycha się tak długo,
aż człowiek zapragnie mieć flakon.

- Jean-Paul Belmondo

gwiazdki4

By poznać to, czego nie znasz,
musisz iść drogą niewiedzy.
Aby posiąść to, czego nie posiadasz,
musisz iść drogą wyrzeczeń.
Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś,
musisz iść drogą, na której cię nie ma.

 - T. S. Eliot

gwiazdki4

Więzy, które łączą twoją rodzinę,
nie są więzami krwi, ale szacunku i radości,
jakie wnosicie nawzajem do swojego życia.

- Richard Bach

gwiazdki4

Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie,
a radość, jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci,
jest najświętsza.

- Johann Heinrich Pestalozzi

gwiazdki4

W tym życiu nie jestesmy zdolni
do dokonywania czynów wielkich.  
Możemy jedynie czynić drobne,
ale z wielkiej miłości.

- Matka Teresa z Kalkuty

gwiazdki4

Nie próbuj być mądrzejszy od wszechświata,
nawet on się zmienia by istnieć.

gwiazdki4

Każdy człowiek, którego potomność nazwała wielkim,
każdy człowiek, któremu powiodło się w życiu,
osiągnął wielkość bądź sukces na tyle właśnie,
na ile zdołał skupić się na celu i konsekwentnie dążyć
w jednym wytyczonym kierunku.

- Orison Swett Marden

gwiazdki4

Postęp jest wykluczony bez zmian,
i ci, którzy nie potrafią zmienić swego rozumowania,
niczego już nie zmienią.

- George Bernard Shaw

gwiazdki4

Swoją radość można znaleźć w radości innych;
to właśnie jest tajemnicą szczęścia.

- G. Bernanos

gwiazdki4

Nie możesz wygrać tak długo,
dopóki chcesz wszystko stracić.

- Kennedy Schultz

gwiazdki4

Tajemnica szczęścia nie leży w posiadaniu rzeczy,
ale rozkoszowaniu się nimi.

- Eugčne Delacroix

 

Najlepsza część życia ludzkiego to małe,
bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości.

- W. Wordsworth

gwiazdki4

Niech każdy, kto do Ciebie przychodzi
odchodzi od Ciebie czując się lepszym i szczęśliwszym.
Niech każdy widzi dobroć w Twojej twarzy,
w Twoich oczach i w Twoim uśmiechu.
Radość można wyczytać z oczu
pojawia się w słowie i geście.
Radości nie można zamknąć w sobie
zawsze przenika na zewnątrz
Radość jest bardzo zaraźliwa.

- Matka Teresa z Kalkuty

gwiazdki4

Źródłem wszelkich osiągnięć jest wola,
by być tak dobrym, jak to tylko możliwe.

- Harold Taylor

gwiazdki4

Człowiek przemierza świat w poszukiwaniu szczęścia,
a znajduje je po powrocie do domu.

- George Moore

gwiazdki4

Jeżeli widzisz tylko tyle, co objawia światło
i słyszysz tylko tyle, co obwieszcza głos -
to nigdy nie zobaczysz i nie usłyszysz prawdy.

 - K. Gibran

gwiazdki4

Najwyższa dobroć podobna jest wodzie.
Dobroć wody polega na tym,
że przynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczy,
mimo że z nikim nie walczy.

- Lao-Tsy

gwiazdki4

Nie bój się uczynić wielkiego kroku,
gdy to wskazane.
Nie da się pokonać przepaści dwoma krokami

- David Lloyd George

gwiazdki4

Poszukując własnej drogi,
nie zadeptajmy cudzych trawników.

- Aldona Różanek

gwiazdki4

Wielu ludzi w pogoni za środkami do życia
traci z oczu samo życie.

- Margaret Fuller

gwiazdki4

Fakt, iż jakiś pogląd jest szeroko rozpowszechniony, nie stanowi żadnego dowodu na to, że nie jest on całkowicie absurdalny.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzkości jest zwyczajnie głupia, należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem,
iż powszechnie panujące przekonania będą raczej idiotyczne niż rozsądne.

gwiazdki4

Istnieje tylko jedna odpowiedź na pytanie o tajemnicę życia -
żyj najbardziej, jak możesz.

- S. Milligan 

gwiazdki4

Wszystkie bitwy naszego życia czegoś nas uczą,
nawet te, które przegraliśmy.

- P. Coelho

gwiazdki4

Szczęście to łza, którą się otarło
i uśmiech, który się wywołało.

- Maxence van der Meersch

gwiazdki4

Wszystko, co otrzymujesz od losu jest darem.
Nawet to, co teraz uważasz za niedobre dla ciebie,
w przyszłości może odmienić twoje życie na lepsze.

- Aldona Różanek

gwiazdki4

Szczęścia szukaj blisko siebie,
bo ono jest w drobnych, codziennych radościach.

- Joseph Fohat

gwiazdki4

Mówca tak powinien skonstruować przemówienie,
by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy.

- Winston Churchill

gwiazdki4

"Życie to jest to, co Ci się przydarza
i co dzieje się wokół,
kiedy Ty spisujesz plany na przyszłość..."

gwiazdki4

"Pogoda ducha jest niebem,
pod ktörym wszystko pomyslnie sie rozwija..."

- Jean Paul

gwiazdki4

"Trzeba przeżyć wszystko, co jest nam dane.
Cała radość i cały smutek.
Nie wolno nam się od tego uchylić.
Nie przeżyty smutek, przed którym uciekliśmy,
i tak kiedyś nas dopadnie."

gwiazdki4

Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni - jest ona na końcu twojego ramienia. Gdy jesteś starszy, pamiętaj, że masz drugą dłoń: pierwsza jest po to aby pomagać sobie, druga, żeby pomagać innym."

- Audrey Hepburn

gwiazdki4

Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi,
staja się oni w końcu częścią naszego życia.
A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać.
Jeśli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się,
że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie.
Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie

- Paulo Coelho  

gwiazdki4

"Największym złem, na które cierpi świat,
jest nie siła złych, lecz słabość dobrych."

- Montesguieu

gwiazdki4

Bądź bezstronny,
a ramię wagi przechyli się na twoją korzyść.

- Valeriu Butulescu

gwiazdki4

Co jest najśmieszniejsze w ludziach:
Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości,
a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem.

Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze,
potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie.
Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej
i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości ani przyszłości.
Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli.  

- Paulo Coelho

gwiazdki4

W życiu jest c więcej do zrobienia,
niż tylko zwiększać jego tempo.

- Mohandas Gandhi

gwiazdki4

" Życie nie jest świecą,
a raczej wspaniała pochodnią,
którą pozwolono nam trzymać przez chwilę,
i należy uczynić wszystko,
by świeciła jak najjaśniej
nim oddamy ją naszym następcom."

- George Bernard Shaw

gwiazdki4

"Bóg prowadzi każdego jego własna drogą.
Jedni dochodza do celu prędzej i łatwiej,
inni trudniej i później.
Wszystko, co możemy uczynić jest drobnostką w porównaniu z tym, co otrzymujemy, ale to niewiele musimy zrobić sami.
Przede wszystkim modlić się o poznanie właściwej drogi.
Jeśli się ją dostrzeże, iść bez oporów za natchnieniem łaski.
Kto tak postępuje i trwa cierpliwie, nie może powiedzieć,
że jego wysiłki są daremne.
Nie trzeba tylko Bogu wyznaczać terminów".

- Św.Teresa Benedykta od Krzyża

gwiazdki4

Człowiek jest szczęśliwy wtedy,
kiedy nie ugania się za szczęściem jak za motylem,
lecz jest wdzięczny za to, co dostaje.

gwiazdki4

Czymże jest życie, jeśli nie szeregiem natchnionych szaleństw?
Trzeba tylko umieć je popełniać!
A pierwszy warunek:
nie pomijać żadnej sposobności,
bo nie zdarzają się
co dzień.

- George Bernard Shaw

gwiazdki4

W towarzystwie odpowiedniego człowieka
możesz odbyć podróż dookoła świata,
a będzie Ci się zdawało,
że wszystko to trwa jedną chwilę.
W pojedynkę jedynie wleczesz się przez świat,
nawet jeśli jedziesz ekspresem,
albo lecisz samolotem.

- Sandor Marai

gwiazdki4

" Prawdziwa mądrość życia,
to dostrzeganie wspaniałości
dnia codziennego ".

 - Pearl Buck

gwiazdki4

Życie będzie o wiele łatwiejsze,
piękniejsze i szczęśliwsze, jeśli masz charakter.
Mieć charakter to mieć siłę,
aby czasami powiedzieć sobie "nie"...

- Phil Bosmans

gwiazdki4

"Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu.
Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król."

- Arthur Schopenhauer

gwiazdki4

W ofiarowaniu siebie najpiękniejsze jest to,
że to, co do nas wraca
jest zawsze lepsze od tego, co dajemy.
Otrzymujemy odpowiedź o wiele bardziej hojną
niż nasze działanie.

- Orison Swett Marden

gwiazdki4

Naucz się doceniać to, co masz,
zanim czas sprawi, że docenisz to, co miałeś.

- Susan Lenzke  

gwiazdki4

Co jest najśmieszniejsze w ludziach:
Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości,
a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem.
Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze,
potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie.
Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej
i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości ani przyszłości.
Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć,
a umierają, jakby nigdy nie żyli.

- Paul Coelho

gwiazdki4

Nie ma światła, które świeciłoby dla siebie samego.
Każde szczęście rozjaśnia świat.

- Hans Margolius

gwiazdki4

Jeśli wierzysz, że Ci się uda, że potrafisz,
w większości wypadków rzeczywiście Ci się uda,
to władza umysłu nad ciałem.

- Vernon Wolfe

gwiazdki4

Nadzieja pomaga iść naprzód;
wytrwałość - stać,
a odwaga - wracać.

- Władysław Grzeszczyk

gwiazdki4

Szczęśliwymi ludźmi są tylko ci,
którzy umieją cieszyć się każdym trwającym dniem.
Nie
ci, którzy nałogowo planują swoją przyszłość w nieskończoność
i nie
ci, którzy ciągle wracają do swojej przeszłości.
Życie to teraźniejszość, więc ciesz się nią i żyj!

gwiazdki4

"Nienawiść zaślepia, gniew ogłusza,
a ten, kto pragnie zaspokoić żądzę zemsty,
może przypadkiem napić się goryczy."

gwiazdki4

Każdy dzień jest pogonią za szczęściem
nieskończonym biegiem bez mety i startu
szukamy radości
pragniemy miłości
, akceptacji, czułości
szukamy daleko
czasem w szczęściu innych
w tym celu przemierzamy wszystko
lecz nie wiemy, że szczęście jest blisko nas... 

gwiazdki4

Jedynie miłość nadaje sens życiu.
Dlatego im bardziej zdolni będziemy
do miłości i dawania siebie innym,
tym bardziej sensowne będzie nasze życie.

- Hermann Hesse

gwiazdki4

Czas skończyć z czekaniem na nieoczekiwane prezenty od życia
i samemu zacząć tworzyć życie.

- Lew Tołstoj

gwiazdki4

Nie żyj na tej ziemi jak ktoś obcy,
jak turysta na łonie natury.
Żyj na tym świecie jak w domu Ojca:
ufaj ziarnu, ziemi, morzu, lecz przede wszystkim kochaj człowieka. Wczuj się w smutek usychającej gałązki,
gasnącej gwiazdy i konającego zwierzęcia,
lecz przede wszystkim odczuj ból i smutek człowieka,
Raduj się dobrami ziemi, ciesz się cieniem i światłem.
Raduj się każdą porą roku,
lecz przede wszystkim raduj się tym, że jest człowiek!

gwiazdki4

"Dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś,
nie będziesz zadowolony z tego, co masz."

- Doris Mortman

gwiazdki4

Powodem dla którego ludziom tak trudno być szczęśliwymi...
jest to że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była...
teraźniejszość gorszą niż jest
i przyszłość mniej pewną niż będzie.

- Marcel Pagnol

gwiazdki4

Przyjmij każdego takim, jakim jest.
Każdy ma wady, nawet najlepszy.
Jesteśmy tylko ludźmi- nie aniołami.

- Cäsar Flaischlen

gwiazdki4

Nie ma zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym.
Dni przemijają szybko. Życie jest krótkie.
W księdze naszej przyszłości wpisujemy marzenia,
a jakaś niewidzialna ręka nam je przekreśla.
Nie mamy wtedy żadnego wyboru.
Jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi dziś, jak potrafimy być nimi jutro?

gwiazdki4

Wiedza - to majątek, którego złodziej nie ukradnie,
ale i którego w spadku się nie otrzymuje.

- Władysław Grzeszczyk

gwiazdki4

"Jeśli człowiek zamknie bogactwo w własnej głowie,
nikt mu go nie może odebrać.
Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski."

- Benjamin Franklin

gwiazdki4

"Człowiek będzie zupełnie wolny tylko wówczas,
gdy otoczy się światem całkowicie stworzonym przez siebie."

gwiazdki4

Życie jest jak los na loterii.
Nigdy nie wiadomo, co się wyciągnie.
Wielu sądzi, że wyciągnie zły los i, co gorsze, są przekonani,
że ich wesoły sąsiad wyciągnął los szczęśliwy.
Jednakże losy te wcale się tak od siebie nie różnią.
Niektórzy mogą sobie pozwolić na parę rzeczy więcej
niż inni, ale to w zasadzie wszystko.
Różnica polega na tym, jak się na to patrzy,
co się o tym myśli i jak się do tego podchodzi.
A wszystko zależy od ciebie samego.

- Phil Bosmans

gwiazdki4

"Przyszłość należy do tych,
którzy wierzą w piękno swoich marzeń".

gwiazdki4

Dobry człowiek jest jak małe światełko.
Wędruje poprzez mroki naszego świata
i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy.

- Phil Bosmans

gwiazdki4

" Im ciemniej wokół nas,
tym szerzej musimy otwierać nasze serce
na światło z góry."

- Edyta Stein

gwiazdki4

Największą trucizną dla duszy i ciała
Jest złość zapiekła uraza,
Niezdolność wybaczania krzywd.

- Anna Kamieńska

gwiazdki4

"Szczęście nie jest kolorowym motylem,
za którym musisz pobiec, jeśli chcesz go złapać.
Szczęście jest jak cień:
podąża za tobą nawet wtedy, gdy o nim nie myślisz"

- Phil Bosmans

gwiazdki4

Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości.
Kochali, zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać,
nikomu służyć, nikomu pomagać.
Taka samotność jest straszna,
bo człowiek uciekając od miłości,
ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie.

- Jan Twardowski

gwiazdki4

"Nie prośmy Boga o łatwe życie.
Prośmy Go o siłę do znoszenia ciężkiego życia."

- John F. Kennedy

gwiazdki4

„Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni twego życia!
Wracaj do nich, ilekroć w twoim życiu wszystko zaczyna się walić.”

- Phil Bosmans

gwiazdki4

Świątynię przyjaźni trzeba wznosić nieustannie.
Upada ona i rozbija się na kawałki,
jeśli każdego poranka nie rozpoczyna się pracy na nowo.
Za każdym razem, gdy wstaje słońce,
trzeba darzyć przyjaciela nową miłością,
patrzeć na niego ze świeżą uwagą,
przebaczać mu z nową wyrozumiałością.
Aby dotrzymać mu kroku, trzeba się przemieniać,
należy otworzyć okna duszy,
by powiew wiatru usunął kurz utartych przyzwyczajeń.

gwiazdki4

"Życie człowieka wiedzie raz górą, raz dołem,
dlatego to ludzie rozsądni nakładają sobie hamulce."

gwiazdki4

Osiągnięcie celu to sukces,
a podróż do wymarzonego celu to szczęście

gwiazdki4

Więcej osiągniesz z pomocą miłych stów i pistoletu,
niż używając tylko miłych słów.

- Al Capone

gwiazdki4

Pocieszając przyjaciela nie mów nic,
bo słowami i tak nic nie zdziałasz.
Dziel z nim smutek w ciszy.
Swoją obecnością wyrażasz wszystko co chciałbyś mu powiedzieć
.

gwiazdki4

Najpiękniejszy dar to przebaczenie.
Tam, gdzie nie chce się przebaczyć,
od razu powstaje mur.
Od muru zaś zaczyna się więzienie.

- Phil Bosmans

gwiazdki4

Moje życie jest w moich rękach.
Dziś, swoimi wyborami zapisuję swoją przyszłość.

- Barbara Baraldi

gwiazdki4

Jedynie ludzie aktywni oraz ich zmysł walki i bezwzględność
pchają życie do przodu,
ale tylko ludzie bierni, ich cierpliwość i dobroć podtrzymują je
i sprawiają, że jest możliwe i do zniesienia.

- Ivo Andrić

gwiazdki4

Czasami wystarcza...
jeden promień słońca...
jedno miłe słowo...
jedno ciepłe spojrzenie...
wyciągnięta dłoń..
jedno pozdrowienie.
jeden uśmiech...
Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych,
którzy znajdują się obok nas.

gwiazdki4

Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować,
aby spełniać swoje marzenia i starają się robić to jak najlepiej... 

gwiazdki4

Niekiedy trzeba trochę potrząsnąć życiem,
aby nadal było ono stymulujące. (...)
istnieje tysiące sposobów,
by zwykłą codzienność stworzyć od nowa.

- C. Carter-Scott

gwiazdki4

Jeśli człowiek skupia się
na maleńkich cudach codzienności,
Jeśli potrafi w nich dojrzeć to co piękne,
znaczy to, że i on nosi w sobie piękno...
Bowiem świat jest zwierciadłem,
w którym odbija się twarz każdego człowieka

gwiazdki4

„Jak strumienie i rośliny, dusze także potrzebują deszczu,
ale deszczu innego rodzaju: nadziei, wiary, sensu istnienia.
Gdy tego brak, wszystko w duszy umiera,
choć ciało nadal funkcjonuje.”

- Paulo Coelho

gwiazdki4

Szczęście jest zawsze tam
gdzie je widzisz,
lub poczujesz sercem,
dla każdego w innej oprawie
i w innych wymiarach...

gwiazdki4

Zaufanie komuś sprawia,
że stoisz na pewnym gruncie i wiesz,
że masz na kogo liczyć.

Mądrości Życiowe 1    Mądrości Życiowe 2   Mądrości Życiowe 3
Mądrości Życiowe 4    Mądrości Życiowe 5   Mądrości Życiowe 6

 

Więcej cytatów znajdziesz na stronie

Cytaty i Aforyzmy

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Piękne cytaty, aforyzmy i wiersze
Ambicje
Biblia
Biznes   
Bogactwo i Bieda
Ból
Cel
Ciekawość 
Cierpienie 
Cierpliwość
Czas
Człowiek i Ludzie 
Dobre rady  
Dobro i zło
Doświadczenie
Dzieci
Egoizm   
Elegancja   
Geniusz
Głupota
Gniew
Jedzenie   
Kłamstwo i Prawda
Kobieta  
Lekarstwo
Lęk

Lenistwo
Litość
Los     
Małżeństwo
Marzenia
Matka 
Mądrość
Mądrości biblijne
Mądrości Życiowe
Mąż
Mężczyzna
Milczenie
Miłość
Młodość
Modlitwa      
Motywacja
Myślenie    
Nadzieja
Nałóg
Nienawiść
Niesprawiedliwość
Nieszczęście
Niezdecydowanie
Nuda
Obawa 
Obojętność
Odwaga
Ojciec    
Optymizm i Pesymizm 
Pieniądze i Oszczędzanie
Płacz    
 
Pomoc
Pomyłka
Porażka
 
Porządki
Pośpiech 
Pozytywne cytaty
Praca  
Przebaczenie
Przyjaźń
Przysłowia 
Przyszłość
Radość
Reklama

Religijne cytaty
Rezygnacja 
Rozsądek
Rozum
Samotność
Seks, Flirt, Pożądanie
Smutek
Starość
Strach 
Sukces
Szacunek
Szaleństwo
Szczerość

Szczęście   
Śmierć    
Śmieszne cytaty 
Teraźniejszość
Tęsknota
Tradycja
Troska
Trudności 
Uczciwość
Urodziny 
Uśmiech
Wady i Zalety
Walka

Wdzięczność 
Wiara
Wiedza
Wróg
Współczucie
Wychowanie   
Wykształcenie
Wyobraźnia
Wytrwałość
Zaufanie
 
Zazdrość
Zdrada
Zdrowie
Zemsta
Złość
Zmartwienia, Kłopoty
Zwycięstwo  
Żal
Żona
Życie
Życzenia
Życzliwość
 
 

   

 

 

Cudowne Boże Narodzenie
Piękne życzenia na każdą okazję
Wszystko o przyjaźni
Rozrywka dla Ciebie
Nasze intencje i modlitwy

Cudowny balsam dla duszy

Piękne cytaty i aforyzmy

Nasze wiersze - Debiuty

Sukces

"Śmiać się często i szczerze. Zyskać szacunek mądrych ludzi i podziw dzieci. Zasługiwać na dobrą ocenę uczciwych krytyków. Cierpliwie znosić zdradę fałszywych przyjaciół. Doceniać piękno.
Znajdować w bliźnich to, co najbardziej wartościowe. Pozostawić po sobie świat nieco lepszym – czy to w postaci zdrowego dziecka lub alejki w ogródku.
Mieć świadomość, że choćby jedna istota ludzka odetchnęła lżej dzięki temu, iż my istnieliśmy na tym świecie.

Na tym właśnie polega sukces"

- Emerson

Motywacja

"Wobec wszystkiego, co Ci się przydarza, możesz albo sobie współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent. Wszystko jest albo okazją do rozwoju, albo przeszkodą, która zatrzyma Twój rozwój.

Wybór należy do Ciebie."

- Wayne Dyer

Lekarstwo

"Zatrzyj ręce i weź się do roboty. Krew zacznie ci lepiej krążyć, a umysł lepiej pracować. Przepływ życia w tkankach szybko wypędzi z twojego umysłu zmartwienia. To najtańsze lekarstwo jakie istnieje na ziemi - i jedno z najlepszych"

- Bernard Shaw