Piękne Cytaty i Aforyzmy

Nowość
Bogata kolekcja aforyzmów i cytatów w języku angielskim

Dobro i zło część 1

Dobro i zło 1     Dobro i zło 2

Najwyższa dobroć podobna jest wodzie.
Dobroć wody polega na tym,
że przynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczy,
mimo że z nikim nie walczy.

- Lao-Tsy

gwiazdki4

Dobroć to jedyna inwestycja,
na której nie sposób stracic.

- Henry David Thoreau

gwiazdki4

Najlepsza część życia ludzkiego to małe,
bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości.

- W. Wordsworth

gwiazdki4

Być dobrym to umieć się zatrzymać
ofiarowywać swój czas
pozwolić odczuć ciepło...
Obdarzyć życzliwym spojrzeniem
radosnym uśmiechem i...
sprawiać by SERCE drugiego człowieka
otwierało się jak kwiat
w promieniach słońca.

 gwiazdki4

"Największym złem, na które cierpi świat,
jest nie siła złych, lecz słabość dobrych."

- Montesguieu

 gwiazdki4

Dobra ziemskie są jak skarby, które posiadamy we śnie,
czynią bogatym aż do chwili przebudzenia,
ale przekształcają się w straszliwe ubóstwo,
kiedy sen mija.

- Św. Augustyn

gwiazdki4

Jak słońce topi lód,
tak dobroć usuwa nieporozumienia, nieufność i wrogość.

- Albert Schweitzer

gwiazdki4

Dobro nie walczy ze złem,
a leczy je.

- Charles Baudelaire

gwiazdki4

Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca:
ona daje życie.

- Henryk Sienkiewicz

gwiazdki4

Dobre dłużej się pamięta,
ale złe - łatwiej się przypomina.

- Władysław Grzeszczyk

gwiazdki4

Człowiek najbardziej upadania się do Boga wówczas,
gdy innym wyświadcza dobrodziejstwa.

- Św. Jan Chryzostom

gwiazdki4

Kto nie oczekuje dobra,
ten nie obawia się żadnego zła

gwiazdki4

Choroba pozwala poznać słodycz zdrowia,
zło – dobra, głód – sytości, zmęczenie – wypoczynku.

- Heraklit

gwiazdki4

Wiele w życiu musimy. Ale nie musimy czynić zła.
A jeśli jakaś siła, jakiś strach, zmusza nas do czynienia zła,
to nie zmusi nas do tego, byśmy tego zła chcieli.
Tym bardziej nie zmusi nas do tego, abyśmy trwali w tym chceniu.
W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie
i zacząć wszystko od nowa.

- ks. J. Tischner  

gwiazdki4

Bycie dobrym nie polega na tym,
że nie popełnia się żadnego błędu.
Bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy.

- Św. Jan Bosko

gwiazdki4

Walka ze złem

Zamiast być przeciwko - bądźmy za:
Zamiast walki z alkoholizmem - popierajmy trzeźwość - to przynosi dużo lepsze efekty!
Zamiast walki z papierosami - popierajmy modę na niepalenie.
Zamiast walczyć z biedą - wspierajmy dostatek i bogactwo.
Zamiast walki z pseudokibicami - wspierajmy i akcentujmy pozytywne zachowania na stadionach.
Zamiast walczyć z głupotą - popierajmy mądrość, inteligencję i rozwój .
Zamiast walki z depresją, pesymizmem i smutkiem - propagujmy radość, szczęście i optymizm!
Tylko dbając o światło rozjaśnimy nasz świat...

gwiazdki4

Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią.

- Friedl Beutelrock

gwiazdki4

"Nieuczciwy i zły człowiek
nie cierpi uczciwości drugich.

- W. Szekspir

gwiazdki4

Ten, kto zamierza czynić dobro, nie może oczekiwać,
iż ludzie będą mu usuwać kamienie z drogi,
ale musi być przygotowany na to, że mu je będą rzucać na drogę.

- Albert Schweitzer

gwiazdki4

Powinno się być dobrym jak chleb,
który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może dla siebie kęs odkroić,
nakarmić się jeśli jest głodny.

- Św. Brat Albert

gwiazdki4

Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości,
bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci.

- Stefan Wyszyński

gwiazdki4

Dobry człowiek jest jak małe światełko.
Wędruje poprzez mroki naszego świata
i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy.

- Phil Bosmans

gwiazdki4

Nie ma lepszego sposobu
pobudzenia dobroci w ludziach,
niż traktować ich tak,
jakby byli dobrymi ludźmi.

- Gustaw Radbruch

gwiazdki4

"Wszystko co dobre jest
niemoralne, nielegalne
albo powoduje tycie"

gwiazdki4

Nieraz jeden maleńki ludzki gest,
wyrażony szczerze z dozą dobroci,
dla kogoś czymś tak pięknym jest,
jakby jego smutki słońcem ozłocił...

gwiazdki4

To, co piękne i dobre,
niech raduje Twoje serce
i ozdabia Twoje dni

gwiazdki4

Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi
bardziej niż na to zasługują.

- św. Paweł

gwiazdki4

Miłość stworzyła wiele cudów,
nienawiść ani jednego dobrego czynu."

- Aleksander Świętochowski

gwiazdki4

Choroba pozwala poznać słodycz zdrowia,
zło – dobra,
głód – sytości,
zmęczenie – wypoczynku.

- Heraklit

gwiazdki4

Jedynie ludzie aktywni oraz ich zmysł walki i bezwzględność
pchają życie do przodu,
ale tylko ludzie bierni, ich cierpliwość i dobroć podtrzymują je
i sprawiają, że jest możliwe i do zniesienia.

- Ivo Andrić

gwiazdki4

Dobro rodzi się wtedy,
kiedy ludzie zapominają o sobie.

- Lew Tołstoj

gwiazdki4

Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze,
a nie będzie czynił dobrze.

- kard. Stefan Wyszyński

gwiazdki4

Każdy człowiek ma jakieś dobre strony.
Trzeba tylko przekartkować złe.

- Ernst Junger

gwiazdki4

Prawdziwy przyjaciel jest z tobą na dobre i na złe

gwiazdki4

Życzę ci odwagi, jaką ma słońce, które codziennie
od nowa wschodzi nad wszelką nędzą świata.
Niektórzy po zapadnięciu zmroku już nie potrafią uwierzyć w słońce. Brakuje im tej odrobiny cierpliwości, aby doczekać nadchodzącego poranka. Kiedy przebywasz w ciemnościach, spójrz w górę.
Tam czeka na ciebie słońce. Ono nie omija nikogo.
Ciebie też nie ominie, Jeśli nie schowasz się w cień.
Z każdym dobrym człowiekiem, który zamieszkuje ziemię,
wschodzi jakieś słońce.

- Phil Bosmans

gwiazdki4

Wzajemnie zasilamy się dobrem,
wzajemnie przygaszamy się złem.

- Mieczysław Maliński

gwiazdki4

Jedna kropla zła nasącza jadem całe nasze dobro.

- William Szekspir

gwiazdki4

Dobroć to jedyny możliwy motor życia.

- Gabriela Zapolska

gwiazdki4

Niech każdy, kto do Ciebie przychodzi
odchodzi od Ciebie czując się lepszym i szczęśliwszym.
Niech każdy widzi dobroć w Twojej twarzy,
w Twoich oczach i w Twoim uśmiechu.
Radość można wyczytać z oczu
pojawia się w słowie i geście.
Radości nie można zamknąć w sobie
zawsze przenika na zewnątrz
Radość jest bardzo zaraźliwa.

- Matka Teresa z Kalkuty

gwiazdki4

Nie ma gorszego zła
od pięknych słów, które kłamią

gwiazdki4

„Modlitwa jest dialogiem i rozmową z Bogiem,
porażką zła i odwróceniem się od grzechu.”

- św. Grzegorz z Nyssy

gwiazdki4

Najwyższym dobrem i przeznaczeniem człowieka jest podążać za marzeniami danymi mu przez Boga

- C. Stone

 gwiazdki4

Odrobina dobra, okazana drugiemu człowiekowi,
lepsza jest niż cała miłość do ludzkości.

- Richard Dehmel

 gwiazdki4

"Czyń tyle dobra, ile tylko możesz,
Wszelkimi możliwymi środkami,
Na wszelkie możliwe sposoby,
Wszędzie, gdzie tylko możesz,
Wszystkim ludziom, którym możesz,
Tak długo, jak będziesz mógł"

- John Wesley

gwiazdki4

Ostrożnie z sercem na dłoni:
niektórzy mogą je uważać za poduszeczkę do wbijania szpilek.

- Lidia Jasinska

gwiazdki4

"Dobroć jest kluczem do serca ludzkiego."

- Rebeka Smith

gwiazdki4

Być może Bóg chciał, abyś poznał wielu złych ludzi,
zanim poznasz tego dobrego,
żebyś mógł go rozpoznać, kiedy on się w końcu pojawi.

- Gabriel García Márquez

gwiazdki4

Czas to ludzie,
bo to ludzie tworzą czasy,
dobre lub złe.

- Św. Augustyn

gwiazdki4

Świecące niebo, złote gwiazdy,
góry, morze i migocząca dal,
łąki pełne kwiatów, drzewa w rozkwicie
wszystko jest odbiciem boskiej dobroci.

- Arno Pötzsch

gwiazdki4

„Rodzice powinni nie tyle starać się o to,
aby dzieciom pozostawić po sobie dobra,
ale żeby dzieci zostawić dobre.”

- św. Ignacy Loyola

gwiazdki4

Najlepszym lekarstwem na krzywdę – zapomnieć.

 - Seneka

gwiazdki4

Miłuj i czyń co chcesz.
Gdy milczysz to milcz z miłością.
Gdy mówisz to mów z miłością.
Gdy upominasz to upominaj z miłością.
Gdy przebaczasz to przebaczaj z miłością.
Bądź źródłem miłości, ponieważ z tego źródła
może pochodzić jedynie dobro.

- Św. Augustyn

gwiazdki4

Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp,
Tam ludzie dobre serca mają.
Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,Ci nigdy nie śpiewają.

gwiazdki4

Przyjaciel jest twoim zaspokojonym pragnieniem.
Jest polem, które obsiewasz z miłością
i z którego zbierasz z modlitwą dziękczynną.
On twoją mocą i schronieniem,
odczuwając głód uciekasz się do niego
i szukasz go, by zaznać ukojenia.
Gdy on się zwierza, otwórz przed nim swoją duszę.
Kiedy on milczy, niech twoje serce nie przestaje go słuchać,
ponieważ w przyjaźni każda myśl, pragnienie, nadzieja
budzi się w ciszy, a jest dzielona w radości.
A kiedy żegnasz przyjaciela,
nie smuć się ponieważ jego nieobecność pozwoli ci dostrzec
to, co najbardziej w nim kochasz.
I niechaj przyjaźń nie będzie niczym innym,
jak wzajemnym odkrywaniem skarbów ducha,
dzielcie między siebie radość, przyjazne uśmiechy i gesty dobroci.

- Gibran Kahlil

 

Dobro i zło 1     Dobro i zło 2

Więcej cytatów znajdziesz na stronie

Cytaty i Aforyzmy

 

 


 

 

 

 

 

Piękne cytaty, aforyzmy i wiersze
Ambicje
Biblia
Biznes   
Bogactwo i Bieda
Ból
Cel
Ciekawość 
Cierpienie 
Cierpliwość
Czas
Człowiek i Ludzie 
Dobre rady  
Dobro i zło
Doświadczenie
Dzieci
Egoizm   
Elegancja   
Geniusz
Głupota
Gniew
Jedzenie   
Kłamstwo i Prawda
Kobieta  
Lekarstwo
Lęk

Lenistwo
Litość
Los     
Małżeństwo
Marzenia
Matka 
Mądrość
Mądrości biblijne
Mądrości Życiowe
Mąż
Mężczyzna
Milczenie
Miłość
Młodość
Modlitwa      
Motywacja
Myślenie    
Nadzieja
Nałóg
Nienawiść
Niesprawiedliwość
Nieszczęście
Niezdecydowanie
Nuda
Obawa 
Obojętność
Odwaga
Ojciec    
Optymizm i Pesymizm 
Pieniądze i Oszczędzanie
Płacz    
 
Pomoc
Pomyłka
Porażka
 
Porządki
Pośpiech 
Pozytywne cytaty
Praca  
Przebaczenie
Przyjaźń
Przysłowia 
Przyszłość
Radość
Reklama

Religijne cytaty
Rezygnacja 
Rozsądek
Rozum
Samotność
Seks, Flirt, Pożądanie
Smutek
Starość
Strach 
Sukces
Szacunek
Szaleństwo
Szczerość

Szczęście   
Śmierć    
Śmieszne cytaty 
Teraźniejszość
Tęsknota
Tradycja
Troska
Trudności 
Uczciwość
Urodziny 
Uśmiech
Wady i Zalety
Walka

Wdzięczność 
Wiara
Wiedza
Wróg
Współczucie
Wychowanie   
Wykształcenie
Wyobraźnia
Wytrwałość
Zaufanie
 
Zazdrość
Zdrada
Zdrowie
Zemsta
Złość
Zmartwienia, Kłopoty
Zwycięstwo  
Żal
Żona
Życie
Życzenia
Życzliwość
 
 

  

 

 

Cudowne Boże Narodzenie
Piękne życzenia na każdą okazję
Wszystko o przyjaźni
Rozrywka dla Ciebie
Nasze intencje i modlitwy

Cudowny balsam dla duszy

Piękne cytaty i aforyzmy

Nasze wiersze - Debiuty

Sukces

"Śmiać się często i szczerze. Zyskać szacunek mądrych ludzi i podziw dzieci. Zasługiwać na dobrą ocenę uczciwych krytyków. Cierpliwie znosić zdradę fałszywych przyjaciół. Doceniać piękno.
Znajdować w bliźnich to, co najbardziej wartościowe. Pozostawić po sobie świat nieco lepszym – czy to w postaci zdrowego dziecka lub alejki w ogródku.
Mieć świadomość, że choćby jedna istota ludzka odetchnęła lżej dzięki temu, iż my istnieliśmy na tym świecie.

Na tym właśnie polega sukces"

- Emerson

Motywacja

"Wobec wszystkiego, co Ci się przydarza, możesz albo sobie współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent. Wszystko jest albo okazją do rozwoju, albo przeszkodą, która zatrzyma Twój rozwój.

Wybór należy do Ciebie."

- Wayne Dyer

Lekarstwo

"Zatrzyj ręce i weź się do roboty. Krew zacznie ci lepiej krążyć, a umysł lepiej pracować. Przepływ życia w tkankach szybko wypędzi z twojego umysłu zmartwienia. To najtańsze lekarstwo jakie istnieje na ziemi - i jedno z najlepszych"

- Bernard Shaw