Podziel się opłatkiem (kliknij na migającą gwiazdkę)

Modlitwa przed dzieleniem się opłatkiem

Naucz nas, Panie Boże,
dzielić się chlebem, miłością i życzliwością

ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy.
Obdarz miłością, zgodą i jednością nasze rodziny.
Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych
i
przeżywających jakiekolwiek cierpienia.

Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy
na znak miłości i przebaczenia.
Amen